Herroepingsrecht

Herroepingsrecht:

Aangezien Modekleding.BE deze producten online aanbiedt en deze dus door de klant online aangekocht worden valt dit onder een verkoop op afstand. Bij een verkoop op afstand geldt voor de klant een herroepingrecht van 14 kalenderdagen. Zoals artikel 46 van de Wet betreffende Marktpraktijken en consumentenbescherming, §1.2  aanduid:

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.?

Aangezien wij kledij en dus geen dienst verkopen, wil dit zeggen dat vanaf de dag na de levering men zich kan bedenken. Men moet ons hier wel schriftelijk van op de hoogte te brengen. Dit kan via e-mail of via een brief waarin men duidelijk schrijft dat men afziet van de aankoop. De klant is niet verplicht om hiervoor een reden op te geven. Het ordernummer, rekeningnummer van de klant en aankoopbewijs moeten schriftelijk meegeleverd worden. Het pakket moet binnen de 14 kalenderdagen terug in het bezit zijn van Modekleding.BE, Pas 18, 2440 Geel   Belgie.

De klant krijgt van Modekleding.BE een bevestigingsmail met daarin de nodige documentatie. De klant verzend het pakket terug naar Sportief -Modekleding.BVBA, Pas 18, 2440 Geel.
De retourkosten zijn gratis voor de klant, als het retourdocument van Modekleding.be wordt gebruikt.
Dit document kan worden aangevraagd via info@modekleding.be 

Opgelet: Het pakket moet in dezelfde staat teruggezonden worden naar Modekleding.BE.

Indien de kledij schade oploopt door de verzending of kwijtraakt kan men niet meer rekenen op een compensatie.

Modekleding.BE is verplicht om de waarde van het pakket binnen de 30 kalenderdagen via een waardebon of het bedrag van de kleding via overschrijving terug te betalen, wanneer het pakket zonder schade in originele staat teruggeleverd is. de waardebon is 1 jaar geldig, daarna vervalt deze waardebon.

Bij gedeeltelijke terugsturing van de goederen, hou er rekening mee dat indien je de vereiste 2 stuks voor gratis verzending niet meer haalt, dan kan je geen beroep meer doen op de gratis verzending. En wordt alsnog 7,95€ aangerekend voor de verzending, de retourkost blijft gratis.
Dit bedrag van 7,95€ verzendkost wordt dan in mindering gebracht op het terug te storten bedrag. 

Bij volledige terugsturing van de goederen, hou er rekening mee dat je dan de vereiste 2 stuks voor gratis verzending niet meer haalt, dan kan je geen beroep meer doen op de gratis verzending. En wordt alsnog 7,95€ aangerekend voor de verzending, de retourkost blijft gratis.
Dit bedrag van 7,95€ verzendkost wordt dan in mindering gebracht op het terug te storten bedrag. 

 

Indien men vragen heeft kan men die stellen via info@modekleding.be