Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden zijn bepaald door Sportief bvba met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Pas 18. BTW nummer: BE 0473 200 048 handeldrijvend onder de naam www.Modekleding.Be. Door de aankoop te voltooien en de betaling uit te voeren geeft de klant zijn akkoord voor deze voorwaarden. Ten allen tijde behoud Sportief BVBA het recht de voorwaarden te veranderen en draagt de klant de verantwoordelijkheid deze op te volgen.
Vragen of opmerkingen dienen gecommuniceerd te worden via Info@modekleding.be of schriftelijk naar Sportief Bvba, Pas 18, 2440 Geel. 

Aanvaarding van de bestelling

Modekleding.BE is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door www.modekleding.Be bevestigd is of nadat met de uitvoering ervan werd gestart. Modekleding.BE is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven ten allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

Verzending en levering:

Nadat de betaling voltooid werd en het geld op de rekening is ontvangen, worden onze pakketten eigenhandig en zorgvuldig ingepakt met duurzame materialen. Daarna worden ze verstuurt via Bpost die op zijn beurt zorgt voor een veilige aflevering van het pakket. De klant kan kiezen tussen 3 afleveringsmogelijkheden:

1)      Afleveren op het thuisadres of adres naar keuze

2)      Aflevering op een postpunt: een postkantoor of erkend punt in de buurt

3)      Aflevering in een postautomaat:  De pakketautomaten zijn 24 uur per dag, 7 dagen op 7, open. Het volstaat dat de klant zich inschrijft en een pakketautomaat in zijn buurt kiest van waaruit men pakjes wilt versturen of ophalen (momenteel nog niet beschikbaar in alle dorpen en steden).
Tijdens het aankoopproces kan de klant dit via een module duidelijk aangeven. Via mail of sms wordt men op de hoogte gebracht of het pakket afgeleverd is in het postkantoor naar keuze. Wanneer men kiest voor aflevering op een thuisadres krijgt men geen automatische melding. 
Het pakket opvolgen kan via http://www.bpost.be/track 
Klantenreferentie= het bestelnummer dat werd meegedeeld via mail.

De klant is verantwoordelijk voor de ingave van een correct adres. Modekleding.BE is niet aansprakelijk voor een foutieve levering. De klant draagt bijkomende verzendingskosten wanneer het pakket door het ingeven van een incorrect adres, opnieuw verzonden moet worden. De zending wordt pas voltooid na betaling van de kosten.
Momenteel zijn de zendingen beperkt tot Europa. Wie toch wenst te bestellen vanuit een ander land dan vermeld in de lijst, kan dit probleemloos doen, enkel zal de verzendingskost dan hoger liggen. Gratis verzending in Europa vanaf 80€
Wij hanteren de verzendtarieven opgesteld door Bpost. Jaarlijks worden deze prijzen herzien.

-Nationale zending (Belgie, Nederland, Duitsland) = 7,95€

Tarieven worden jaarlijks aangepast door Bpost, PostNL, DpD.

Wie voor 15u bestelt ontvangt zijn pakket na 1 a 9 werkdagen via bovenvermelde mogelijke wijze. Wegens omstandigheden (zoals staking, weersomstandigheden, ?) kan het zijn dat het pakket later dan voorzien de bestemming bereikt. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Modekleding.BE. 
Indien men vragen heeft over de verzending kan men een mail sturen naar info@modekleding.be
Modekleding zorgt ervoor dat de pakketten volledig zijn beschermd. Wegens overmacht bestaat de kans dat het pakket toch beschadiging oploopt. De klant moet hier uiterlijk binnen de 24u schriftelijk melding van maken anders wordt aangenomen dat de klant akkoord gaat met de beschadiging.  Modekleding.BE kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke beschadigingen.  

Zelf het pakket ophalen:

Voor wie geen verzendingskosten wil betalen voorzien wij ophaalmomenten in onze winkel te Geel, Pas 18. Hiervan moet meteen melding worden gemaakt tijdens de aankoop. Modekleding.BE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het toch verzenden van het pakket wanneer dit niet duidelijk overgebracht werd. Contact: Info@modekleding.be

Omruilen:

Modekleding.BE geeft de mogelijkheid om de producten om te ruilen binnen een termijn van 14 dagen na de aankoop. Nadat deze termijn verstreken is kan er niet meer geruild worden.

De voorwaarden om te kunnen ruilen zijn de volgende:

Men verstuurt een mail naar info@modekleding.be waarin men het ordernummer vermeld en welk artikel men wil ruilen. Men vermeld daarbij of men het eigenhandig terugbrengt of verzend via Bpost, PostNL.

· De klant krijgt een mail terug met daarin de wijze hoe het pakket kan teruggestuurd worden

· De klant bezorgt het kledingstuk in de staat zoals het geleverd is  terug aan Sportief-Modekleding - Pas 18, 2440 Geel - Belgie, via Bpost, PostNL of via persoonlijke aflevering

· Wanneer men via Bpost, PostNL verstuurt moet de kledij stevig en waterdicht in een goede doos ingepakt en afgeplakt worden. 

· Het originele fabrieksetiket mag niet uit de kledij verwijdert zijn

· Indien de kledij schade oploopt door de verzending valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant. Wanneer door onvoldoende verpakking de kledij schade oploopt kan dit niet meer omgeruild worden. De kledij op zich mag geen tekenen van gebruik vertonen

· Tevens moet het aankoopbewijs meegeleverd worden

· De retour gestuurde kleding wordt terugbetaald of men mag de kledij omruilen voor een ander kledingstuk.

· Het retourzenden is gratis op aanvraag van een retourdocument aan info@modekleding.be. (uitgezonderd voor soldenartikelen) De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van soldenartikelen naar www.modekleding.be door de klant vallen volledig ten laste van de klant, 

Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele/onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag (dit is min de verzend/retourkosten) zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen 30 dagen) terug op uw rekening. Voeg voor een snelle afwikkeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur/bevestigingsmail bij met de vermelding 'annulering' 

Indien men vragen heeft kan men deze stellen via email: info@modekleding.be

Herroepingsrecht:

Aangezien Modekleding.BE deze producten online aanbiedt en deze dus door de klant online aangekocht worden valt dit onder een verkoop op afstand. Bij een verkoop op afstand geldt voor de klant een herroepingrecht van 14 kalenderdagen. Zoals artikel 46 van de Wet betreffende Marktpraktijken en consumentenbescherming, §1.2  aanduid:
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.?
Aangezien wij kledij en dus geen dienst verkopen, wil dit zeggen dat vanaf de dag na de levering men zich kan bedenken. Men moet ons hier wel schriftelijk van op de hoogte te brengen. Dit kan via e-mail of via een brief waarin men duidelijk schrijft dat men afziet van de aankoop. De klant is niet verplicht om hiervoor een reden op te geven. Het ordernummer, rekeningnummer van de klant en aankoopbewijs moeten schriftelijk meegeleverd worden. Het pakket moet binnen de 14 kalenderdagen terug in het bezit zijn van Modekleding.BE, Pas 18, 2440 Geel   Belgie.
De klant krijgt van Modekleding.BE een bevestigingsmail met daarin de nodige documentatie. De klant verzend het pakket terug naar Sportief -Modekleding.BVBA, Pas 18, 2440 Geel en draagt daarbij zelf het risico van verzending.
Opgelet: Het pakket moet in goede staat en ongedragen teruggezonden worden naar Modekleding.BE.
Indien de kledij schade oploopt door de verzending of kwijtraakt kan men niet meer rekenen op een compensatie.
Modekleding.BE is verplicht om de waarde van het pakket binnen de 30 kalenderdagen terug te betalen, cash, via Docdata Payments (betaalprovider) of waardebon, wanneer het pakket zonder schade in originele staat teruggeleverd is. de waardebon is 1 jaar geldig, daarna vervalt deze waardebon. 
De retour gestuurde kleding wordt terugbetaald of men mag de kledij omruilen voor een ander kledingstuk.

Beste klant, Bij gedeeltelijke terugsturing van de goederen, hou er rekening mee dat indien je de vereiste 2 stuks voor gratis verzending niet meer haalt, dan kan je geen beroep meer doen op de gratis verzending. En wordt alsnog 7,95€ aangerekend voor de verzending, de retourkost blijft gratis.
 (uitgezonderd voor soldenartikelen)  De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van soldenartikelen naar www.modekleding.be door de klant vallen volledig ten laste van de klant, 
Dit bedrag van 7,95€ verzendkost wordt dan in mindering gebracht op het terug te storten bedrag. 

Beste klant, Bij volledige terugsturing van de goederen, hou er rekening mee dat je dan de vereiste 2 stuks voor gratis verzending niet meer haalt, dan kan je geen beroep meer doen op de gratis verzending. En wordt alsnog 7,95€ aangerekend voor de verzending, de retourkost blijft gratis. (uitgezonderd voor soldenartikelen)  De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van soldenartikelen naar www.modekleding.be door de klant vallen volledig ten laste van de klant, 
Dit bedrag van 7,95€ verzendkost wordt dan in mindering gebracht op het terug te storten bedrag. 
 
Indien men vragen heeft kan je ons schriftelijk contacteren via email via info@modekleding.be

 

 

Beeld- en tekstmateriaal:

Modekleding.BE poogt om een zo duidelijk mogelijke en waarheidsgetrouwe weergave van de producten te voorzien. Minieme afwijkingen in kleur zijn mogelijk, waarvoor Modekleding niet verantwoordelijk gesteld kan worden. Dit geldt ook voor eventuele zet ? of drukfouten op de webshop, facturatie en mailings.

Prijzen

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen  zijn in Euro en inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen zullen duidelijk vermeld worden.

Online reserveren en online aankopen:

Modekleding.BE geeft haar klanten de mogelijkheid om een artikel, voorradig in de winkel, toch online te reserveren en online aan te kopen. Door aan te geven dat de klant werkelijk dit item zal aankopen en akkoord gaat met de verkoopsvoorwaarden, wordt de reservatie doorgevoerd.  Na de aanvraag zal dit ofwel bevestigd of geweigerd worden via e-mail. De klant krijgt dan als enige het recht om dit stuk aan te kopen gedurende 24u. Annuleren is enkel mogelijk binnen het uur en na schriftelijke bevestiging.

Cadeaucheques en Waardebonnen:

Wanneer men een cadeaubon of waardebon heeft gekregen kan men deze gebruiken voor een aankoop in de webshop. Op de webshop wordt er gewerkt met een coupon die online aangekocht kan worden. Tijdens de aankoop geeft men aan dat men over een dergelijke coupon beschikt. Via een unieke code wordt deze dan herkent en wordt de prijs in mindering gebracht met de waarde van de bon. Deze bon kan slechts 1 maal gebruikt worden en moet volledig opgebruikt worden. Een mogelijke restwaarde, wanneer men voor een lager bedrag aankoopt, kan niet worden teruggegeven. Modekleding.BE is niet aansprakelijk voor onbruikbare codes door nonchalant gebruik na aankoop van de coupon. Online coupons kunnen enkel online gebruikt worden en onze cadeaucheques kunnen enkel in de winkel gebruikt worden.

Verzending en levering:

Nadat de betaling voltooid werd en het geld op de rekening is ontvangen, worden onze pakketten eigenhandig en zorgvuldig ingepakt met duurzame materialen. Daarna worden ze verstuurt via Bpost die op zijn beurt zorgt voor een veilige aflevering van het pakket. De klant kan kiezen tussen 3 afleveringsmogelijkheden:

1)      Afleveren op het thuisadres of adres naar keuze

2)      Aflevering op een postpunt: een postkantoor of erkend punt in de buurt

3)      Aflevering in een postautomaat:  De pakketautomaten zijn 24 uur per dag, 7 dagen op 7, open. Het volstaat dat de klant zich inschrijft en een pakketautomaat in zijn buurt kiest van waaruit men pakjes wilt versturen of ophalen (momenteel nog niet beschikbaar in alle dorpen en steden).
Tijdens het aankoopproces kan de klant dit via een module duidelijk aangeven. Via mail of sms wordt men op de hoogte gebracht of het pakket afgeleverd is in het postkantoor naar keuze. Wanneer men kiest voor aflevering op een thuisadres krijgt men geen automatische melding. 
Het pakket opvolgen kan via http://www.bpost.be/track 
Klantenreferentie= het bestelnummer dat werd meegedeeld via mail.

De klant is verantwoordelijk voor de ingave van een correct adres. Modekleding.BE is niet aansprakelijk voor een foutieve levering. De klant draagt bijkomende verzendingskosten wanneer het pakket door het ingeven van een incorrect adres, opnieuw verzonden moet worden. De zending wordt pas voltooid na betaling van de kosten.
Momenteel zijn de zendingen beperkt tot Europa. Wie toch wenst te bestellen vanuit een ander land dan vermeld in de lijst, kan dit probleemloos doen, enkel zal de verzendingskost dan hoger liggen. Gratis verzending in Europa vanaf 80€
Wij hanteren de verzendtarieven opgesteld door Bpost. Jaarlijks worden deze prijzen herzien.

-Nationale zending: 7,95€

Tarieven worden jaarlijks aangepast door Bpost

Wie voor 15u bestelt ontvangt zijn pakket na 1 a 9 werkdagen via bovenvermelde mogelijke wijze. Wegens omstandigheden (zoals staking, weersomstandigheden, ?) kan het zijn dat het pakket later dan voorzien de bestemming bereikt. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Modekleding.BE. 
Indien men vragen heeft over de verzending kan men een mail sturen naar info@modekleding.be
Modekleding zorgt ervoor dat de pakketten volledig zijn beschermd. Wegens overmacht bestaat de kans dat het pakket toch beschadiging oploopt. De klant moet hier uiterlijk binnen de 24u schriftelijk melding van maken anders wordt aangenomen dat de klant akkoord gaat met de beschadiging.  Modekleding.BE kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke beschadigingen.  

Zelf het pakket ophalen:

Voor wie geen verzendingskosten wil betalen voorzien wij ophaalmomenten in onze winkel te Geel, Pas 18. Hiervan moet meteen melding worden gemaakt tijdens de aankoop. Modekleding.BE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het toch verzenden van het pakket wanneer dit niet duidelijk overgebracht werd. Contact: Info@modekleding.be

Gegevensbeheer:

Indien u een bestelling plaatst bij Modekleding.BE en hiervoor een account aanmaakt dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Modekleding.BE houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
Modekleding.BE respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De gegevens kunnen ten allen tijde aangepast worden via de klantenlogin of door een mail te sturen naar info@modekleding.be  
Modekleding.BE maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Veilig online betalen:

De Modekleding.BE webshop staat garant voor een veilige betaalomgeving. Wij werken met een gespecialiseerde online betaal agent, DocData Payment part of CM. Deze zorgt dat de betaling in alle veiligheid behandelt wordt, zonder dat wij betaalgegevens van de klant kunnen zien.  Modekleding.BE voorziet betaalmogelijkheden via Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact/Mister cash, Home banking, IDeal, PayPal, KBC, Sofort uberweisung, ebanking, Giropay, Belfius Pay, CBC, ING Home Pay en overschrijving.

Wanneer men online betaalt via Visa of dergelijke, maken wij het pakket klaar nadat men de betaling heeft afgerond. Daarna verzenden wij het pakket zo snel mogelijk.

Wanneer men via een overschrijving werkt, beginnen wij pas aan het pakket vanaf de moment dat het geld op onze rekening staat. Dit kan tot 4 dagen duren, dus gemiddeld moet men rekenen op een levertijd van rond de 5 dagen. Wanneer men van de andere betaalmogelijkheden gebruik maakt kan men sneller over het pakket beschikken. 
Modekleding.BE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een niet doorgevoerde transactie. Merkt u problemen op tijdens het betalen, contacteer dan uw bankagent of neem contact op met Modekleding.BE via info@modekleding.be

Garantie en klachten:

De wettelijke rechten van de consument inzake garantie zijn opgenomen in de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (BS 21.09.2004). Het betreft hier niet de algemene garantieregeling tegen verborgen gebreken die is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (artikelen 1641 tot 1649). Sinds 1 januari 2005, datum van inwerkingtreding van deze wet, heeft de beroepsverkoper de wettelijke verplichting om de consument een consumptiegoed te leveren dat beantwoord aan de verkoopovereenkomst. De wet biedt de consument in geval van gebrek aan overeenstemming van een consumptiegoed gekocht bij een verkoper, een wettelijke bescherming gedurende 2 jaar vanaf de levering van het goed, wanneer het om de eerste eigenaar gaat.
Teneinde van dit recht te kunnen gebruik maken, dienen alle klachten met betrekking tot verborgen gebreken en de niet ? conforme levering uiterlijk binnen de 2 maanden na ontdekking ervan via de post met aangetekend schrijven aan Modekleding.BE ter kennis worden gebracht. Pas 18, 2440 Geel.
De gebreken dewelke aan het licht komen na zes maanden te rekenen vanaf de aankoop worden niet geacht verborgen gebreken te zijn, tenzij de koper hiervan het tegenbewijs levert. 
Teneinde van deze garantie en de conventionele fabrieks-)garantie te kunnen genieten dient de koper het aankoopbewijs te kunnen voorleggen.
Modekleding.BE  zal niet tot enige garantie gehouden zijn zo het gebrek het gevolg is van slijtage, ouderdom, verkeerd gebruik, ongeval, overmacht e.d.. 
De garantie van Modekleding.BE zal steeds beperkt zijn tot de garantie dewelke zij van de betrokken leverancier krijgt. 
Geenszins zal Modekleding.BE kunnen aansprakelijk geacht worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door en aan de verkochte goederen.

Toepasselijk recht

Bij geschillen zal het Belgisch recht primeren en bijgevolg voorgelegd worden aan een bevoegde rechter in Turnhout.

Gegevens www.modekleding.BE

Maatschappelijke zetel:

Sportief-Modekleding Bvba
Pas 18
2440 Geel
Belgie

info@modekleding.be

De verwerking, verzending en dergelijke gebeurt niet vanuit de maatschappelijke zetel, maar wel vanuit het filiaal in Geel.
Terugzendingen, vragen en persoonlijke afhaling moeten dus via het filiaal in Geel, Pas 18 gebeuren:

Sportief-modekleding
Pas 18
2440 Geel
Belgie

BTWnr BE 0473 200 048